More Views

Tụ bù Samwha

Liên hệ

Thông tin chi tiết

 Tụ bù hạ thế hãng Samwha loại dầu hoặc khô : 1 pha, 3 pha 230V hoặc 415, 440VAC..

LOGO THƯƠNG HIỆU