Schneider Electricgiới thiệu sản phẩm tụ bù EasyCan giúp điều chỉnh hệ số công suất và cải thiện chất lượng điện năng một cách an toàn, đáng tin cậy với chi phi hợp lý. 

 

Tụ bù EasyCan cho phép người sử dụng đạt hiệu suất vận hành cần thiết với chất lượng và độ an toàn vượt trội.