More Views

Tụ bù 3 pha 440V Mikro

Liên hệ

Thông tin chi tiết

- Tụ bù 3 pha 440V - 50Hz hãng Mikro dung lượng : 10,20,25,30,40,50Kvar.

LOGO THƯƠNG HIỆU